ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซต์ของสภาทนายความจังหวัดนครพนม

สถานที่ตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 394 / 1 อาคารใน " สวนชมโขง "
ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ 042 - 514411 , โทรสาร 042 - 514411

สภาทนายความจังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ " สภาทนายความจังหวัดนครพนม "
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

สภาทนายความจังหวัดนครพนมร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการสภาฯ(สวนชมโขง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของท่าน